OBRAZOVANJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

BUDITE INOVATIVNI

06-02-2021 | 19:00H BUDI INOVATIVAN Prezentacija je započela uvodom u položaj žene prije islama i nastavila se odnosom islama prema ženama. Pomenute su neke muslimanke inovatorke i prikazana njihova najznačajnija dostignuća i doprinosi čovječanstvu i svijetu. Predavanje je završeno predstavljanjem projekta „Viona – pametno okruženje...

čitaj više