RAZVIJ SVOJ POTENCIJAL

IN SANA

Svijet oko nas se mijenja. Sve što nam je bilo poznato mijenja se, a nepoznato nam predstavlja novi izazov. Upravo doživljavamo nužnost jake društvene kohezije.

IN SANA pruža forum u sklopu kojeg mi žene jačamo spoznaju o našem potencijalu u društvu, te kako da ga koristimo i dalje razvijamo. Sa našim iskustvima koja smo sticale kao kćerke imigranata, kao djeca koja su preživjela rat i kao žene sa internacionalnim životnim iskustvom, zajedno stvaramo društveno okruženje čije su glavne odlike međusobno poštovanje i priznanje. Obrazovanje, integracija, osnaživanje i humanitarni rad su važni elementi na putu ka ravnopravnosti svih pojedinaca u društvu.

Zanimljivo je koliko je velika potreba za sadržajima koji u fokusu imaju pitanja i potrebe osoba sa internacionalnim iskustvom i kolika je potreba za forumima gdje isti mogu razmijeniti svoja iskustva. Najbolji primjer za to bila je najava naše druge konferencije. Kad je na web-stranici otvorena mogućnost prijave, interes je bio toliko velik da je server pao.

KADA ŽENE PODRŽAVAJU ŽENE, NASTAJU VELIKE STVARI.

DRUGA KONFERENCIJA 2023. GODINE

MOJE PORIJEKLO - MOJA SNAGA
GAELRIJA
PREGLED I TRANSPARENTNOST

NOVOSTI I DOGAĐAJI

PREDAVANJA

PRAVO I EKONOMIJA
PSIHOLOGIJA
MEDICINA
PEDAGOGIJA
VJEŠTINE
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
MBI – OSNAŽIVANJE DJECE I OMLADINE

DOGAĐAJI

KONFERENCIJE
SEMINARI
WEBINARI
RADIONICE
UMREŽAVANJE I SASTANCI

ISKUSTVA I UTISCI

GLASOVI

UBJEDLJIVOST I PODRŠKA
zajedno možemo postići više: