NARCISOIDNI POREMEĆAJ LIČNOSTI

09-09-2024 | 19:00H

PREDAVANJE

Narcizam je pojam koji se koristi za opisivanje osobina ličnosti koje uključuju prekomjerni osećaj sopstvene važnosti, potrebu za pažnjom i divljenjem, i manjak empatije prema drugima. Narcizam se može pojaviti kao dio spektra normalnih osobina ličnosti, ali može biti i znak ozbiljnijeg stanja poznatog kao narcistički poremećaj ličnosti (NPL).
Ključne karakteristike narcizma uključuju:Pretjerano samopouzdanje i grandioznost. prikriveni narcizam, je oblik narcizma koji se manje očigledno ispoljava nego klasični, grandiozni narcizam. Osobe sa prikrivenim narcizmom mogu djelovati povučeno, skromno ili čak stidljivo, ali ispod površine imaju slične osobine kao i klasični narcisti, kao što su osećaj superiornosti i potreba za divljenjem. Stalna potreba za pažnjom i divljenjem.Osećaj superiornosti i često ponižavanje drugih.

Nedostatak empatije; nesposobnost da se uoče i uvaže osjećanja drugih ljudi. Eksploatativno ponašanje prema drugima da bi se postigli sopstveni ciljevi.Osobe sa izraženim narcizmom često imaju krhko samopouzdanje i preterano su osetljive na kritiku.Narcizam može biti rezultat kombinacije različitih faktora, uključujući genetske predispozicije, vaspitanje, društvene i kulturne uticaje.Dok blaži oblici narcizma mogu biti dio normalne ličnosti i čak mogu pomoći u postizanju uspjeha, ozbiljniji oblici mogu značajno narušiti odnose i ukupno funkcionisanje osobe.

O OSOBI

Meliha Arifagić, rođena 1973. godine i radi kao psiholog i coach u Duisburgu u Njemačkoj. Na islamskom fakultetu (IOU) Dohi, Katar studirala je teologiju i psihologiju, a u Duisburgu završila je ausbildung za psihoterapiju. Član je Europskog udruženja škola specijaliziranih za prirodnoj medicini. U svom radu primjenjuje islamski pristup psihoterapiije bazirane na Kur'anu i praksi Poslanika Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, posebno duhovnih nauka tazkiyah al-nafs, kao sto su muraqabah, dua itd. Muraqabah  je arapska riječ koja znači "paziti", "brinuti se", podrazumijeva da osoba čuva ili se brine za svoje duhovno srce (ili dušu) i stječe znanje o njemu, svojoj okolini i svom Stvoritelju. Ciljevi psihoterapijskog susreta su inkishaaf ili introspektivno samooupoznavanje, i'tidaal ili uravnoteženost u svim aspektima života.

Njeno područje stručnosti uključuje i pružanje podrške onima koji su pogođeni bolešću ili smrću voljene osobe i pomaganje u ponovnom oživljavanju života. Kroz svoja vlastita iskustva i obrazovanje koje je sticala na različitim područjima, ukljućujući i Sjevernu Ameriku, stekla je zanimljiva životna iskustva i susretala se sa različitim ljudima koji su obogatili njen život. Imajući prilike da iskusi kako je to biti „pacijent“, Meliha prolazi svoj višegodisnji razvoj i pronalazi vlastitu svrhu u poticanju drugih da nauče vlastite lekcije u izazovu koji se našao ispred njih. Smatra da osjećaji i emocije otkrivaju naše najveće potrebe, čeznje i snove, a čim aktiviramo autentično „mjesto emocije“ otkriva se i naša „istinska priča.“ Autor je knjige"Put Samoupoznavanja"

PONEDELJAK, 09-09-2024, 19:00H

LINK NA ZOOM SASTANAK
LOZINKA: 666947

PODIJELITE OVAJ DOGAĐAJ