JAVNO PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA ŽENA
"IN SANA"

02-06-2022 | 19:00H

In sana

Udruženje žena Zapadnog Balkana e.V. (IN SANA) je počelo kao online platforma za edukaciju i umrežavanje žena sa Zapadnog Balkana i danas predstavlja kompetentno udruženje za obrazovanje, razvoj ličnosti, integraciju i humanitarni rad.

U prvom javnom predstavljanju Udruženja za žene IN SANA hafiz Benjamin Idriz je pričao o vrijednostima i aktivnostima udruženja, kako za žene tako i za omladinu, te nekim postignutim rezultatima i planovima udruženja.

Svrha postojanja i djelovanja udruženja IN SANA je podrška i integracija žena, mladih, djece, roditelja i starijih građana kroz edukativne ponude. Aktivnim radom nastojimo poboljšati društveni kvalitet života, mentalno i fizičko zdravlje naših članova te promovirati metode samopomoći.

O OSOBI

Hafiz Benjamin Idriz rođen je 1972. godine u Skoplju. Sa 11 godina završio je obuku za hafiz i nastavio redovno da uči Kur'an u Alaja džamiji u Skoplju. Pohađao je Al-Furqan institut za islamsko pravo i arapsku književnost u Damasku, Sirija. Diplomirao je islamsku teologiju i vjerske principe na Evropskom fakultetu islamskih studija (IESH) u Château Chinon u Francuskoj 1998. godine. Godine 2014. magistrirao je "Savremenu islamsku misao" na Univerzitetu Al-Ouzai u Bejrutu, Liban. Godine 1995. postao je imam džamije u Penzbergu, Njemačka.

ČETVRTAK, 02-06-2022, 19:00 H

LOZINKA: cJuL2P

PODIJELITE OVAJ DOGAĐAJ