ZDRAVA ISHRANA – OSNOV ZA VITALAN ŽIVOT

03-06-2023 | 19:00H

ISHRANA

Velika je stvar kad je čovjek počašćen da bude i hafiz i doktor medicine istovremeno. Spektar znanja i u tom slučaju je ogroman i ka tome još sa svih strana „potkovan“ odnosno dokazan. Hafiz dr. Omar Nuhić konstantno radi na osvješćavanju svijesti u pogledu značenja ishrane u našem svakodnevnom životu, kao temeljnog nosioca našeg zdravlja. Ovaj put nam govori o tome kako to ishrana utiče na život žene, odnosno, kako i zašto ishrana može da predstavlja i problem, ali i rješenje, u životu žene. Hafiz dr. Omar nam govori o standardnim zdravstvenim izazovima kod ženske populacije. Jedan od velikih izazova s kojima se žena „mora“ nositi je hormonalni disbalans, koji se često manifestuje u raznim oblicima oboljenja, kao što su gojaznost, migrena, hashimoto, te druga autoimuna oboljenja. U svom govoru hafiz nam ukazuje na mnogobrojna oboljenja koja su posljedica načina naše ishrane, ali i pruža uvid u moguća potencijalna rješenja, te primjere kao što su „tanjir“ i „suplementacija“.

O OSOBI

Hfc. dr Omar Nuhić je prvi doktor funkcionalne medicine na regiji Balkana, te jedan od samo nekoliko doktora u tom polju zastupljenih na području Evrope. Hafiz dr. Omar je svoju strast za funkcionalnom medicinom pretvorio u aktivizam, promovišući zdrav način života, kao glavni i jedini način preventive i rješenja određenih oboljenja. Nakon završenog fakulteta medicine, na kojem je nagrađivan kao jedan od najboljih studenata na svakoj godini tokom svog studija, završio je specijalizaciju funkcionalne medicine na Institutu za Funkcionalnu medicinu u Washingtonu, USA, kao i razne edukacije na polju funkcionalne medicine, radiologije, dermatologije, endokrinologije, nutricionizma, te rehabilitacije. Časni Kur‘an, čiji je čuvar (hafiz), mu je također neiscrpni izvor u upotpunjavanju znanja koje je stekao i stiče stalnim učenjem i izučavanjem.

SUBOTA, 03-06-2023, 19:00 H

LOZINKA: cJuL2P

PODIJELITE OVAJ DOGAĐAJ