ŽENE U ČASOM KURANU

25-04-2021 | 18:00H

ZENA

Hafiza Adela u ovom predavanju govori o ulozi žene koja je predstavljena i opisana u Časnom Kur'anu. Spomenute su neke uspješne muslimanke i šta sve možemo naučiti od njih i njihovog ponašanja i postignuća.

O OSOBI

Hafiza Adela Kazija rođena je 01.09.1979. Zbog ratnih okolnosti napušta rodni grad, zbog čega osnovno i srednje obrazovanje nastavlja u Zenici i Sarajevu. Zatim odlazi u Jordan na dalje usavršavanje. 2007. godine položila je Kur'ansku pomoć pred Komisijom IZ u Sarajevu.

Od 2011. godine živi u gradu Gaggenau (Njemačka), gdje ona i njen suprug Ramiz ef. Kazija radi u Bošnjačkoj zajednici u ovom gradu, gdje je uključen u rad sa ženama i djecom u školi. Adela je aktivno uključena u oblasti integracije, ženskog aktivizma, rada sa izbjeglicama, interkulturalnog i međureligijskog dijaloga. Radi kao koordinator za rad sa izbjeglicama u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Njemačkoj. Ona je majka dva sina.

NEDJELJA, 25-04-2021, 18:00 H

LOZINKA: xxx

PODIJELITE OVAJ DOGAĐAJ