EMOCIONALNA INTELIGENCIJA, ZAŠTO MI TREBA?

22-06-2023 | 19:00H

EMOCIJE

Da bismo mogli razumjeli svrhu i značaj emocionalne inteligencije, morami prvo da znamo šta je to uopšte inteligencija kao i šta su to emocije. Dr. Amra Hodžić s toga prvo govori o tome šta je inteligencija i kakva je veza između inteligencije i uspjeha, te šta su emocije uopšteno I koje su to osnovne emocije. Nakon toga veže ova dva pojma i govori o tome šta je emocionalna inteligencija I kako je graditi.

O OSOBI

Dr. Amra Hodžić je doktorirala neuronauke na Visokoj školi neuronauka i bihevioralnih nauka Međunarodne istraživačke škole Max Planck (Tübingen) i Max Planck instituta za istraživanje mozga (Frankfurt) u Njemačkoj. Osim toga, Amra Hodžić je diplomirala psihologiju u Kuala Lumpuru (Malezija). Njena istraživačka interesovanja su vezana za psihologiju i neuronauku. 

ČETVRTAK, 22-06-2023, 19:00 H

LOZINKA: cJuL2P

PODIJELITE OVAJ DOGAĐAJ