UVOD U ISLAMSKO BANKARSTVO I INVESTIRANJE

22-10-2022 | 19:00H

banka

Islamsko bankarstvo je široko rasprostranjen pojam, koji označava bankarsku formu i finansije koje klijentima nastoje osigurati usluge bez kamata. Nekoliko islamskih škola udružilo se radi pronalaska načina i sredstava za razvitak alternativnoga bankarskog sistema, koji bi bio u skladu s pravilima islamskih zakona, a posebno s pravilima koji se odnose na zabranu kamate. 

Kanita je kratko predstavila koncepte i načela islamskog bankarstva i investiranja, modele finansiranja i mobilizacije bankarskih resursa u poslovanju islamskih banaka, te neke karakteristike poslovanja islamskih banaka.

O OSOBI

Kanita Turković

                                          

SUBOTA, 22-10-2022, 19:00 H

LOZINKA: cJuL2P

PODIJELITE OVAJ DOGAĐAJ