info@insana-ev.com
+49 240 872 54 519

O NAMA

Slide
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

U 2022. godini službeno je oformljeno Udruženje pod imenom „IN SANA Western Balkan Women Association e.V“. Cilj i svrha našeg Udruženja je podržati i integrisati žene, djecu, mlade, roditelje i starije građane sa Zapadnog Balkana, kroz cjelovite edukacije i pružanje profesionalnih usluga. Također, kroz aktivan rad, nastojimo poboljšati društveni kvalitet života, mentalno i fizičko zdravlje, te promicati metode samopomoći kod naših članova.

 

U svom izvornom obliku IN SANA Udruženje nastalo je u januaru 2021. godine, a sa aktivnim radom počinje odmah naredni mjesec. Tokom te godine, IN SANA je djelovala kao neprofitabilna i neovisna nevladina organizacija za aktivne žene i majke porijeklom sa Zapadnog Balkana, a brojala je preko 200 aktivnih žena koje dolaze iz različitih evropskih zemalja.

 

Na samom početku, IN SANA je nosila naziv Platforma za Žene unutar koje su djelovala još 2 ogranka: Platforma za Mlade i Poslovne Žene. Platforma je od samog početka imala za cilj povezivanje aktivnih žena sa Balkana i dijaspore, a sve to nudeći edukacije prvenstveno kroz predavanja iz polja pedagogije, psihologije i ekonomije.

 

Pridružite nam se da zajedničkim snagama jačamo ljudski potencijal kroz organizaciju profesionalnih edukacija, seminara i radionica!

Misija

Naša misija je osnaživanje svih segmenata društva, kroz neprekidno educiranje i umrežavanje. Težimo ka uklanjanju i prevladavanju psihičkih i fizičkih posljedica uzrokovanih krizama i traumama, posebno kod žena, djece i mladih.

Vizija

Postati jedna od najeminentnijih i najutjecajnijih ženskih nevladinih udruženja kako u SR Njemačkoj, tako i na prostoru Zapadnog Balkana.

Umrežavanje

Jedan od najbitnijih segmenata djelovanja našeg Udruženja jeste umrežavanje. Bez adekvatnog  umrežavanja ostajemo uskraćeni za razmjenu kvalitetnih ideja i sadržaja, te sužavamo prostor djelovanja. Udruženje IN SANA je otvoreno za saradnju sa drugim, sličnim, udruženjima, a koja, uistinu, njeguju i dijele iste vrijednosti, te teže efikasnom radu u cilju postizanja što boljih i većih ciljeva.

Educiranje

Permanentni razvoj tehnologije, te potreba za stalnim usavršavanjem su upravo izazovi sa kojim se u današnjici nosimo. Na ove izazove u Udruženju IN SANA težimo da damo odgovor putem najvrijednije stvari koje možemo ponuditi bližoj i daljoj okolini, a to je ljudski potencijal. Zajedničkim snagama težimo jačanju tog potencijala, nudeći kvalitetne sadržaje za lično usavršavanje i jačanje socijalnih kompetencija.

Razvoj

Osnaživanje žene je naš primarni zadatak, a što nam simultano omogućava i osnaživanje pojedinačne porodice koja je stub svakog društva. Svakodnevni izazovi i očekivanja koja se pred ženu stavljaju ukazuju na potrebu za ličnim razvojem svake od nas. Organizovanjem edukacija, seminara i radionica, koje planiramo ponuditi našim članicama, nastojimo ostvariti taj cjelokupni razvoj.

Donirajte danas i time podržite projekte našeg udruženja.

IBAN: DE69 3905 0000 1077 0009 15

SWIFT-BIC: AACSDE33

Western Balkan Women Association e.V 

Pratite nas na društvenim mrežama.