info@insana-ev.com
+49 240 872 54 519

MISIJA VIZIJA

Misija

Naša misija je osnaživanje svih segmenata društva, kroz neprekidno educiranje i umrežavanje. Težimo ka uklanjanju i prevladavanju psihičkih i fizičkih posljedica uzrokovanih krizama i traumama, posebno kod žena, djece i mladih.

Vizija

Postati jedna od najeminentnijih i najutjecajnijih ženskih nevladinih udruženja kako u SR Njemačkoj, tako i na prostoru Zapadnog Balkana.

Umrežavanje

Jedan od najbitnijih segmenata djelovanja našeg Udruženjajeste umrežavanje. Bez adekvatnog  umrežavanja ostajemo uskraćeni za razmjenu kvalitetnih ideja i sadržaja, te sužavamo prostor djelovanja. Udruženje IN SANA je otvoreno za saradnju sa drugim, sličnim, udruženjima, a koja, uistinu, njeguju i dijele iste vrijednosti, te teže efikasnom radu u cilju postizanja što boljih i većih ciljeva.

Educiranje/učenje

Permanentni razvoj tehnologije, te potreba za stalnim usavršavanjem su upravo izazovi sa kojim se u današnjici nosimo. Na ove izazove u Udruženju IN SANA težimo da damo odgovor putem najvrijednije stvari koje možemo ponuditi bližoj i daljoj okolini, a to je ljudski potencijal. Zajedničkim snagama težimo jačanju tog potencijala, nudeći kvalitetne sadržaje za lično usavršavanje i jačanje socijalnih kompetencija.

Razvoj

Osnaživanje žene je naš primarni zadatak, a što nam simultano omogućava i osnaživanje pojedinačne porodice koja je stub svakog društva. Svakodnevni izazovi i očekivanja koja se pred ženu stavljaju ukazuju na potrebu za ličnim razvojem svake od nas. Organizovanjem edukacija, seminara i radionica, koje planiramo ponuditi našim članicama, nastojimo ostvariti taj cjelokupni razvoj.

Pomozite nam da nastavimo podržavati naše članove donirajući danas.

INSANA djeluje kao neprofitabilna i neovisna nevladina organizacija za aktivne žene i majke porijeklom sa Zapadnog Balkana.

Pratite nas na društvenim mrežama